At Weggesrud og Olsen underslår fakta ser vi igjen

Av

-Høyre undrer seg over Arbeiderpartiets forsøk på å spre negative påstander om Holmestrand kommunes økonomi - mot bedre vitende