Det tok altfor lang tid. Men omsider kan vi fastslå at fylkespolitikerne i både Viken og Vestfold og Telemark har innfridd i sin viktigste oppgave, nemlig å enes om løsninger på folks hverdagsproblemer.

Enigheten resulterte i fire nye avganger sju dager i året mellom Sande og Svelvik, og det allerede fra mandag 24. februar. Altfor lite vil noen påpeke, men forhåpentligvis vil det være tilstrekkelig til at de som har vært hardest rammet av kuttene kan finne en slags hverdagsrutine igjen. Nøyaktig hvordan rutetabellen vil se ut, er selvfølgelig noe vi imøteser med spenning.

Så håper vi som mange andre i Sande at dette bare er starten på en reell gjenoppretting av busstilbudet mellom lokalsamfunnene. I den forbindelse har kommunestyrerepresentant Aleksander Leet reist interessante spørsmål om det faktiske belegget på strekningen, som ser ut til å være langt høyere enn mantraet om 0,7 passasjerer, som vi er blitt vant til å høre. I skrivende stund venter vi fortsatt på fylkeskommunens svar på dette.

Uansett mener vi at busselskapet bør se på muligheten til å flytte litt ressurser over fra Skafjellåsen til den nevnte strekningen. Det er forståelig at man vil satse i et område med høyt potensial, men avisen vet at flere beboere er kritisk til om veiene der tåler den ekstra belastningen.