Nært & kjært

Line og Fredrik Ryggetangen har fått barn
Line og Fredrik Ryggetangen
Anita Cederborg og Glenn Harris Nilsen har fått barn
Anita Cederborg og Glenn Harris Nilsen
Roger Edvardsen og Karen-Kathrine S. Tangen har fått barn
Roger Edvardsen og Karen-Kathrine S. Tangen
Elisabeth Aarseth Plassen og Per Kristian Plassen har fått barn
Elisabeth Aarseth Plassen og Per Kristian Plassen
Kristiane Ødeskaug og Mats Lundgreen har fått barn
Kristiane Ødeskaug og Mats Lundgreen
Henriette Mangset Hagen og Kristoffer Hagen har fått barn
Henriette Mangset Hagen og Kristoffer Hagen
Elin og Stian Haugen Tangen har fått barn
Elin og Stian Haugen Tangen
Heidi Stensland Jacobsen og Linda Kristin Fjell har fått barn
Heidi Stensland Jacobsen og Linda Kristin Fjell
Silje og Einar Vadøy har fått barn
Silje og Einar Vadøy
Ine Skog & Tomas Hesby har fått barn
Ine Skog & Tomas Hesby
Lise Davidsen og Jo W.B Lyshaug har fått barn
Lise Davidsen og Jo W.B Lyshaug
Stine og Fredrik har fått barn
Stine og Fredrik