Vil bygge 79 boliger på dette jordet – får blankt nei

Politikerne sa nei til 79 nye boliger på Stillerud i Skoger. De mener prosjektet er for stort, og ber utbyggeren halvere antall boliger på tomta.