– Vi synes rett og slett ikke jobben som administrasjonen har gjort er god nok

Ungdomsrådet savner utredning av flere av forslagene sine. – Vi har gjort som bestilt, svarer virksomhetsleder Christine Berge.