Gå til sidens hovedinnhold

Vi satser på barn og unge

Mitt håp og ønske nå er at vi alle bidrar til å snakke godt om kommunen vår, skriver Mette Måge Olsen, kommunestyrerepresentant for Ap, i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Jarlsberg Avis)

Jeg syns det har vært et krevende år å være politiker. Økonomiske "overraskelser" ved disse tider i fjor, snudde opp ned på budsjettet som var lagt for 2020. Alle bremsene ble satt på, for driftsutgiftene måtte ned!

Vi har brukt mye tid for å forklare opp dette uføret, både på sosiale medier og i avisene. Og de fleste har forstått at det ikke var i gamle Sande det var overskridelser, og de aller fleste har også forstått at det ikke er sentrumsskolen som utløste eiendomsskatt. Og jeg har ikke tenkt å forklare dette flere ganger nå. Nytt budsjett er lagt – og vi må tenke fremover!

I siste formannskap fikk vi presentert de foreløpige økonomiske resultater som ligger for 2020, og det var oppløftende og det ser ut til at alle grep som er gjort, har bidratt til å snu skuta noe med hensyn til drifta vår. Men penger på børs har gitt god uttelling og pensjonsutgiftene har blitt lavere en først antatt. Dette bidrar til ei foreløpig positiv bunnlinje i regnskapet, noe som er gledelig.

Fordi om det er fortsatt trangt, så skjer det bra ting også i den nye kommunen. Jeg har sett at noen har bemerket at Hof ikke blir tilgodesett. Dette er jeg uenig i – Eidsfoss kirken får nok et løft, det brukes penger til å sette i stand skolen, gulvet i hallen er fikset og nytt flerbrukshus i sentrum er inne i siste fase før det kan tas i bruk.

Det ble store kostnader knyttet til brannvann på det nye huset, noe som truet uteområdet. Men her fant vi råd, og posisjonen foreslo å bruke engangsmidler fra kommunesammenslåinga som er satt på fond, til å styrke utemiljø for barn og unge. Det var svært hyggelig at alle partier kunne enes om dette.

Det betyr at Gjøklep ungdomsskole også får ferdigstilt uteområdet sitt og en etterlengtet skatepark i betong og et flott anlegg ved skolen som kan brukes hele døgnet. Et anlegg hvor de selv også har skaffet vesentlige midler til – og de har tidligere fått 1 mill fra kommunen til skateanlegget. Jeg gleder meg til å se denne parken vokser frem til glede for mange i kommunen vår. På Hvitstein har det også blitt et kjempeflott anlegg, og her gjenstår ismaskin. Vi håper det også finnes midler til dette.

De er i full gang med å bygge skole på Kleiverud – og snart starter de også på sentrumsskolen i Sande. Og NEI – skolen i Sande er IKKE et prestisjeprosjekt – men en skole til 1100 elever – som i likhet med Kleiverud – har levd på disp. Det er godt for elever og lærere at de snart kan glede seg over verdige forhold å jobbe og lære i.

De tillitsvalgte hadde i siste administrasjonsutvalg et hjertesukk i forhold til det personfokuserte og negative klima som har oppstått i denne perioden. Å henge ut enkeltpersoner er aldri greit, uansett hvem de er og hvilke rolle de har. Vi må også som politikere kjenne tjenestevei – ikke alt egner seg på Facebook. Diskutere saker må derimot være lov, både i sosiale medier og direkte med folk.

Mitt håp og ønske nå er at vi alle bidrar til å snakke godt om kommunen vår. For til tross for trang økonomi, så har vi svært mye å være stolte av. Og ikke minst så er det mange dyktige ansatte som bidrar til gode tjenester til glede og hjelp for oss alle, i en svært krevende tid. Tusen takk til dere alle for innsatsen!

Kommentarer til denne saken