Du har kanskje hørt det stikk motsatte argumentet før? At vi ikke har råd til å beholde Galleberg skole og Eidsfoss barnehage?

Vel – jeg vil hevde at vi ikke har råd til å legge de ned nå.

Dersom vi legger ned Eidsfoss barnehage, vil Hof barnehage være så godt som full. I Rydningen, på Prestegårdshagen og på Kolstadjordet bygges det mange nye boliger som vil være attraktive for barnefamilier – men bare dersom det er ledige barnehageplasser i nærheten.

Dersom vi legger ned Galleberg skole, vil Kjeldås skole bli for full og trenge umiddelbar utbygging. Hva det vil koste, vet ingen, for det er ikke utredet.

Haga skole og ungdomsskolen bygges med tre klasserom mer enn dagens behov og har derfor heller ikke veldig stor kapasitet ledig.

Når utbyggingen av det nye feltet i Skafjellåsen står klart, vil det være 350-400 nye boliger der, som alle vil være attraktive for barnefamilier – men bare dersom det er skole- og barnehageplasser i nærheten. Alle disse vil tilhøre Haga skolekrets.

I tillegg bygges det mange nye boliger i Sande sentrum, og selv om snittalderen foreløpig er noe høy der, vil dette endres over tid, dersom det er nok ledige barnehage- og skoleplasser i nærheten.

Min påstand er derfor at vi ikke har råd til legge ned noen av skolene eller barnehagene våre slik situasjonen er nå. Særlig ikke hvis vi vil være en attraktiv kommune for barnefamilier å flytte til. Hvis vi «bare» vil være attraktive for eldre, og dermed oppfylle profetiene fra SSB, kan vi selvsagt legge de ned.

Jeg tror på en langt mer offensiv holdning fra kommunen for å motvirke profetiene om nedgang i barnetall og sørge for at vi fortsatt er en attraktiv kommune for barnefamilier å bosette seg i. De ønsker barnehageplasser i nærheten av pendlerveien sin og de ønsker skoleplasser i gang/sykkelavstand fra hjemmet sitt. Det kan vi gi de her hos oss.