Gå til sidens hovedinnhold

Vi håper politikerne snart kommer til enighet med seg selv og NJB

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Posisjonspolitikerne har lenge sagt og skrevet at det er ulovlig å sette krav til godkjenning av reguleringsplanen. De har ment at opposisjonen risikerer å sette hele vassdraget i spill ved å ikke godta den fremforhandlede avtalen om overtagelse av dammene, samt å utsette behandlingen av reguleringsplanen til etter at avtalen er inngått.

Det har vært hevdet at det kan være fare for at NJB trekker seg fra videre utbygging hvis reguleringsplanen utsettes og avtalen ikke blir godkjent. Hvis så skulle skje kan kommunen risikere å stå igjen med et halvferdig område og en stor steinfylling, har det vært hevdet.

Les også

NJB takker nei til nye forhandlinger: – Ikke usannsynlig at dammene saneres

Det er helt urimelig å tenke at dette kan skje. I tilfelle - hva med NJBs omdømme? Differansen mellom kostnaden for oppgradering av dammene på 20,5 mill. og NJBs tilbud på 16 mill. burde ikke bety all verden for kommunen, selv med en anstrengt kommuneøkonomi. Vi mener også at det er naivt å tro at differansen mellom 16 og 20,5 mill. skal ha en helt avgjørende betydning for NJB. Gjengir her litt av MDGs forslag som med stort flertall ble vedtatt i kommunestyret, og som helt presist sier noe om dette: «Det framforhandlede utkast til avtale mellom Holmestrand kommune og Nordre Jarlsberg brygge AS innebærer urimelige utgifter for kommunen samtidig som det gir utbygger minimale utgifter i lys av hva tiltaket innebærer av verdistigning, omsetningsmuligheter og attraktivitet for kommende boligeiere».

I møtet kom det fram at Ap og Sp hadde snudd, da de la frem et forlag om at avtalen likevel skulle reforhandles. Dermed var hele kommunestyret enige om at avtalen var for dårlig. Mht. behandling av reguleringsplanen er det fortsatt uenighet.

Les også

Høyt spill om Selvikvassdraget

En har ofte fått forståelse av at et ja fra NVE til riving av dammene automatisk betyr at de vil bli revet. Det er selvsagt ikke tilfelle så lenge kommunen er villig til å overta ansvaret. Iflg tlf med NVE 26.02. må NVE godkjenne den som overtar ansvaret for dammene. Det er ingen grunn til at Holmestrand kommune ikke skulle bli godkjent. Alle politikerne er enige i at vassdraget SKAL og MÅ bevares. Det hele koker altså ned til hvor mye en overtagelse av vassdraget vil koste kommunen.

For oss i gruppa er det vanskelig å forstå at politikerne kan være så uenig i lovligheten av siste kommunestyrevedtak. Det burde være mulig å vise til en lovhjemmel som klargjør dette. Det virker også litt rart for oss at det fokuseres så mye på ulovligheten. Kunne en ikke avventet og i tilfelle latt NJB påpekt og begrunnet det….

Vi er gjort kjent med at det skal avholdes et nytt møte i hovedutvalget 17. mars for å vurdere vedtaket og hvordan de skal forholde seg til det. Vi håper politikerne snart kommer til enighet med seg selv og NJB, slik at denne saken kan landes.

Kommentarer til denne saken