Vi stemte for deling i fylkestinget. Ikke fordi at Vestfold og Telemark ikke har klart å løse sine oppgaver, men fordi kommunene i Vestfold ikke har tillit.

Tillit er nøkkelen for at fylkeskommunen skal kunne være den samlende kraft. Uten tillit kunne ikke Vestfold og Telemark fylkeskommune fortsette sitt arbeid med å lede den regionale utviklingen vi alle er avhengige av.

Et nytt Vestfold fylke er nå helt avhengig av å igjen bygge tillit, slik at et nytt Vestfold fylke kan løse den mest sentrale oppgaven gitt av Stortinget; som regional utviklingsaktør.

Les også

I dag er en gledens dag

Tro ikke at vi nå bare kan åpne skuffen og finne fram de gamle brevarkene. Samfunnet har gått videre etter Solbergregjeringens mislykkede forsøk på fylkesreform i 2018. Seks år vil ha gått når et nytt fylkesting i Vestfold samles. Seks år er lenge innen politikk.

Vi skal nå skape et nytt Vestfold fylke for 2024. Et nytt fylke som må forholde seg til et mer krevende fylkeskart, hvor Agder, Vestlandet og Trøndelag er alle samlet. Fylker som de neste årene kan fortsette med å forbedre sine tjenester og ikke bruke tid på å bygge nye organisasjoner. Akershus har fått fire nye kommuner og har økt sin befolkning. Befolkningsøkningen på Østlandet har ikke vært likt fordelt. Vinnerne er Oslo og Akershus. Vestfold har blitt mindre geografisk, da Svelvik forsvant inn i Drammen. Vi har blitt flere og vil som nytt fylke ha passert 250 000 innbyggere, men vår posisjon er ikke styrket. Skal vi i Vestfold få vår røst hørt, vil det kreve en langt mer offensiv fylkeskommune og et enda mer styrket samhold blant våre kommuner.

Vi må altså bli bedre, mer høylytte og langt bedre til å få omkringliggende fylker til å samarbeide om felles saker. Våre behov for store nasjonale investeringer er ikke blitt borte på seks år. Vestfoldbanen vil i 2024 straks stå ferdig til Tønsberg, men halve befolkningen vil fortsatt mangel et moderne jernbanetilbud. Det er en grunn til at tyngdepunktet på Østlandet har flyttet seg øst og nord for Oslo. Jernbane og etableringen av Oslo Lufthavn, Gardermoen var årsaken. Skal Vestfold få ta del i kommende vekst innen næringslivet og befolkning, krever det en høyere standard på vår infrastruktur. Vi har heldigvis vår egen internasjonale lufthavn, men vi må også snarlig får realisert eller finne løsning på viktige fylkesveiutfordringer gjennom Holmestrand sentrum, en raskere tilgang til Universitetet i Sørøst-Norge i Horten, ny fastlandsforbindelse til Færder, mer framtidsretta transportløsninger i Tønsberg by, øya-krysset og sentrumstrafikken i Larvik, og de trafikale utfordringer i Sandefjord sentrum.

Et nytt Vestfold fylke vil kreve sterkere samhold, større tydelighet overfor regjering og storting om våre forventninger og større ressurser

Jobben starter nå. Spørsmålet er om vi er klare