Vassdraget kan bli tappet ned – det vil denne gjengen jobbe for å stoppe

En ny komité er dannet for å sikre dagens verdier ved Suluvannsvassdraget for fremtidige generasjoner.