Etter måneder med svært varierende snø- og isforhold ligger det mye grus igjen etter vinterens vedlikeholdsarbeid.

– Samtlige fylkesveier, samt gang- og sykkelveier skal den neste tiden få besøk av en feiebil som spyler og feier opp grus, og annet som ligger igjen etter vinteren, opplyser Lasse Haugland, teamleder drift og vedlikehold i Vestfold og Telemark fylkeskommune, i en pressemelding.

Arbeidet med å gjøre rent etter vinterens salting og strøing starter først i bynære områder rundt 20. mars. I løpet av mai skal alle gang- og sykkelveier og fylkesveier ha fått en omgang med børste og vann.

– På grunn av trafikk og myke trafikanter vil arbeidet med å gjøre veiene rene til dels foregå på kveld og nattestid, opplyser Haugland i pressemeldingen.

Det er kjent at slike arbeider vil medføre noe støy.

Følgende veier i Sande er fylkeskommunale:

  • Fv 313 Gamle Sørlandske
  • Fv 319 Hanekleiva -Revåveien - Sandebuktveien
  • Fv 3248 Kirkesanger Pedersens vei - Østbygdaveien - Lærumveien
  • Fv 3250 Prestegårdsalleen - Gallebergveien - Klevjerveien
  • Fv 3252 Gutugata

Det er foreløpig ikke kjent når Holmestrand kommune skal begynne på tilsvarende jobb på sine gater og fortau.