Etter mye regn mandag og tirsdag morgen, har Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) tirsdag formiddag sendt ut farevarsel om flom for Vestfold. NVE opplyser om at nedbørsmengdene kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver.

I Sande er den høye vannstanden åpenbar ved at anleggsveien som er bygd ned i Sandeelva i sentrum er fullstendig oversvømt.

– Anleggsveien er basert på grov, tung stein. Vi er ikke bekymret, verken for det som er gjort eller det som skal gjøres, forsikrer prosjektleder Ole Johan Bjørge for Holmestrand kommunes erosjonssikringsprosjekt.

Farevarselet for flom er i utgangspunktet gyldig fram til onsdag morgen. Fortsatt økning i vannføringen utover ettermiddag og kvelden kan ventes, ifølge direktoratet.

NVE gir følgende råd til innbyggere i berørte områder:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.