Vår bekymring er at nedleggelse av skoler i vårt nærmiljø vil redusere aktivitetstilbudet

Av

Om disse spørsmålene, og flere til, besvares i sin fulle bredde, er nedleggelse da regningsvarende, spør Elise Eek Jensen i Nordre Sande IL.