«Vannscooterforskriften» er opphevet – nå må kommunen lage nye regler før sommerferien

Kommunestyret har opphevet forskriften om bruk av vannscooter i havner og farvann i Holmestrand kommune. Nå vil de ha en dialog med de andre kystkommunene i fylket om å få til en felles forskrift om motorferdsel til sjøs.