Svettet over partiprogrammene: – Politikk er mange, mange timers gratis dugnadsarbeid

25 politikere, fra fire partier brukte store deler av helgen på å pakke partiprogram som skal ut til alle husstandene i den nye kommunen. – Det er tradisjon i Sande å gjøre det på denne måten, sier ordfører Elin Gran Weggesrud.