Så mange lærere når ikke opp til kravene i fagene sine

I Vestfold mangler 368 lærere tilstrekkelig fordypning i engelsk.