Ungdomsrådet advarer: – En av de største utfordringene blant barn og unge i dag, er dårlig psykisk helse

– De siste årene er det kjempet med nebb og klør for å få psykisk helse til å være et tema som ikke er tabubelagt. Da vil det være i strid med alt det arbeidet å skulle kutte i tiltak som er der for å bedre barn og unges psykiske helse.