17. juni har Sande Avis illustrert en artikkel om badevannstemperaturer med et arkivbilde fra Nordre Jarlsberg Brygge. Bildet viser sommerglede, båtliv og glade mennesker - akkurat slik som vi her på brygga liker å bli framstilt.

Men det er en hake ved det bildet: Det viser badegjester som stuper mellom bryggene, der båtene kjører fram og tilbake og legger til kai. Der er det naturlig nok ikke lov å bade.

Vi har flotte badeplasser på NJB som bruker hver eneste dag gjennom hele sommerhalvåret, både av fastboende og tilreisende. Det samme gjelder bryggene. Her er det yrende liv av små og store fritidsbåter, kanoer og kajakker fra mars til oktober.

Alle er selvsagt hjertelig velkomne av oss som bor her. Reglene tilsier imidlertid at vi må vi fysisk skille mellom badegjestene og ferdsel med fritidsbåter.

Dette er heller ikke et lovverk vi har laget. Dette er regler for badeplasser og ferdsel til sjøs som gjelder for hele vår langstrakte kyst.

Heldigvis respekteres disse reglene med noen få unntak. Derfor er det synd at Sande Avis bruker et arkivbilde som viser ulovlig bading. Det er sikkert bare en ubetenksomhet fra redaksjonen side. Kom derfor gjerne på besøk for å ta ferske illustrasjonsbilder av badeliv der bading skjer i trygg avstand fra båtbryggene.