Trysilhus foreslår å redusere utbyggingen: – Naboene har gode argumenter om naturkvalitetene

Tilbyr kommunen å kjøpe tilbake 30 mål mot at naturverdiene i området spares.