Vedrørerende planlagte tretopphytter ved Kalmovann: Friluftsrådets reaksjon er forståelig.

La meg som prosjektleder forsøke å supplere informasjonen noe.

I fire år har vi hatt fem hytter i Veggeskogen i Horten og høstet rikelig erfaring. Vellykket på alle måter med nesten helt fullt belegg gjennom hele året.

Ganske riktig, vårt ønske er å få la hyttene ligge nært til vannet.

Kystlinjen det vil berøre utgjør 25 prosent av Kalmovannets omkrets.

I Horten går en etablert tursti under en av hyttene og tangerer flere. Så langt har vi ikke hatt en konflikt i den sammenheng. Derimot er antall turgåere øket betydelig etter at hyttene kom opp. Prosjektet er vel kjent i Horten-distriktet og turfolket har strømmet til for å få se disse morsomme hyttene.

Ikke en negativ bemerkning er registrert på disse årene.

Les også

Sove under stjernene? Nå kan tretopphytter i Sande bli en realitet

Jeg gir Friluftsrådet rett i at det vil være unaturlig å gå helt opp i en badebrygge i front av en tretopphytte, men turstien vil ikke måtte legges mange meter fra den trasé den har i dag.

Og dette gjelder som sagt kun 25 prosent av vannets omkrets. Det øvrige blir selvfølgelig som før.

Vårt ønske er, av plasshensyn, å få lagt en hytte på badeplass nord. Vårt håp er at vi i samarbeid kan kunne finne en kompensasjon i umiddelbar nærhet. Ingen av de øvrige badeplasser vil bli berørt.

Veispørsmålet vil jeg om kort tid komme tilbake til.

Det store ved prosjektet er at et betydelig antall personer gis mulighet til å komme så tett innpå naturen som nesten mulig. Våre gjester er av alle kategorier, familier, venner i absolutt alle aldre.

Det er plass til syv personer i hver hytte som på hverdager koster kr. 3.000 pr hytte pr døgn, hvilket er overkommelig for de fleste i dette land. Noe mer i helgene.

Jeg gir Friluftsrådet rett i at prosjektet vil redusere deres friluftsinteresser akkurat der ved vannet i en liten grad.

Det vi håper dere kan vektlegge, er at dere med hele Vestskauen jo har masse areal å boltre dere på og at dette vil tilføre mange ganger så mange personer over sikt mulighet til gode naturopplevelser.

Dessuten vil det bety et morsomt og positivt tilbud i Holmestrand Kommune som vil få betydelig oppmerksomhet. Med Horten-hyttene har vi hatt fire innslag på riks-tv og hyppig omtale i aviser og blader. Kalmovann vil bli enda mer attraktivt enn Horten!

Og i likhet også med Horten – virksomheten vil generere positiv næring i bygda.

Vi håper på en fortsatt konstruktiv dialog.