To lokale rektorer kniver om å overta etter Rognli

Nå er det klart hvem som ønsker å overta jobben som kommunalsjef for oppvekst i Holmestrand kommune.