Tilsvar: Kløvstad, Havna Båtforening, NJB og fellesskapets ressurser

Av

I Sande Avis 27. februar 2020 kommer Øystein Kløvstad med påstander og opplysninger som bør tilsi spalteplass i avisen for kommentarer og utfyllende opplysninger.