Tillitsvalgte er klare i talen: – Gå for delt løsning

Av

De foretakstillitsvalgte i Vestre Viken Helseforetak er klare i sin innstilling til sykehustilhørighet for innbyggerne i Holmestrand kommune. – La den gamle kommunegrensen gjelde for en delt løsning mellom Tønsberg og Drammen.