Tenkt å ta bussen? Sjekk dette først

VKT har kuttet enkelte bussavganger i Sande.