Busstrøbbel for Bergerfolk

Når Svelvik om fire uker blir en del av nye Drammen, forsvinner det som i dag er et godt busstilbud for over tusen beboere på Berger. – Krise for hele Bergerområdet, sier Franzisca Aarflot som er leder av Fossekleiva kultursenter.