Stortingsflertall for delt sykehusløsning: – Bare å slippe jubelen løs

Signalene Sande Avis har hentet inn fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, tyder på at nye Holmestrand kommune fortsatt skal få tilhøre både Drammen og Tønsberg sykehus.