Øyvind har planen klar: Leiligheter, hotell og ny skole skal finansiere skitunnelen

OMFATTENDE: En forutsetning for skitunnelen er at selskapet lykkes med å kjøpe og utvikle arealene nord for tunnelen.

OMFATTENDE: En forutsetning for skitunnelen er at selskapet lykkes med å kjøpe og utvikle arealene nord for tunnelen. Foto:

Mye må på plass for at skitunnelen skal bli en realitet – men myndighetene gir initiativtaker Øyvind Kvaal god støtte.

DEL

(Jarlsberg Avis) HOLMESTRAND: – Et skianlegg alene vil ikke ha tilstrekkelig økonomisk styrke til å stå på egne bein.

Det er en av konklusjonene i forretningsplanen som Holmestrand Skitunnel AS sist lørdag sendte til Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune. Etatene har, i likhet med eiendomsselskapet Holmestrand Utvikling AS, bidratt med sekssifrede beløp til planen, som er utarbeidet under ledelse av førstelektor Arnt Farbu ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Tenker større

Erkjennelsen har gjort at det Øyvind Kvaal-frontede selskapet tenker større: Modellen som skal sørge for et helårs skianlegg i nedlagte Holmestrandtunnelen baserer seg i tillegg på å utvikle områder nord i Holmestrand sentrum, hvor Vestfold fylkeskommune og Bane Nor til sammen eier 52 mål, og også til dels fylkeskommunens arealer sør for tunnelåpningen.

– Konseptet kombinerer skianlegget med nytt 150 roms hotell, leiligheter og en videregående skole bygget gjennom et offentlig/privat samarbeid (OPS), med fellesfunksjoner for kantine/kafé, resepsjon, IT-systemer, vaktmestertjenester og annet. Dette vil spare betydelige investeringer og redusere driftskostnadene for alle. Samlet utgjør prosjektene da en enhet med rimelig god avkastning, forklarer Kvaal.

– Kan løse problemet

Initiativtakeren har tro på at fylkeskommunen vil være interessert i en slik løsning, og viser til at etaten nå utreder muligheten for å slå sammen Holmestrand og Sande videregående skoler, hvor nettopp stasjonsområdet i Holmestrand er et hett alternativ for en slik ny skole. Mulighetsstudien er ventet klar i løpet av høsten. Samtidig har fylkesrådmann Øyvind Sørensen nylig orientert politikerne om at trangere økonomiske rammer gjør at de kan bli nødt til å velge mellom å bygge den nye skolen og rehabilitering av Sandefjord videregående skole.

LES OGSÅ: Holmestrand må tenke helt nytt (leserinnlegg)

– Vår modell kan bidra til å løse fylkeskommunens finansielle utfordringer for bygging og oppgradering av videregående skoler. Dersom ny skole bygges i sentrum av Holmestrand som et OPS-prosjekt, fjernet dette behovet for fylkets investering. Investeringen erstattes med en årlig leie, slik det ble gjort ved byggingen av Holmestrand bibliotek. Dette frigjør kapital til renovering av andre skoler, mener Kvaal.

(Saken fortsetter under bildet)

NORDRE INNGANG: Slik har Holmestrand Skitunnel AS sett for seg den nordre inngangen til anlegget.

NORDRE INNGANG: Slik har Holmestrand Skitunnel AS sett for seg den nordre inngangen til anlegget. Foto:

Nye folk inn

Holmestrand Skitunnel AS eies i dag av seks lokale idrettslag med like eiendeler. Styreleder Kvaal mener selskapet i dag er for svakt til å gjennomføre prosjektet på egen hånd, og varsler at han nå vil ta initiativ til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nytt styre skal velges for selskapet. Deretter skal selskapet ifølge planen «konsolidere eierskapet raskest mulig gjennom en rettet emisjon (tilbud om å delta i tegning av nyutstedte aksjer, journ.anm.) mot profesjonelle prosjektutviklere».

LES OGSÅ: Ga 100.000 til skitunnel: – Her fikk vi en flying start

Med tilstrekkelige ressurser på plass, skal selskapet dermed:

■ Finansiere, bygge, eie og drive skitunnelen.

■ Finansiere, bygge, eie og teknisk drive hotellet. En kommersiell hotellkjede skal stå for selve hotelldriften på leiebasis.

■ Bygge og selge leiligheter sør og nord for tunnelen.

■ Finansiere, bygge, eie og teknisk drive ny videregående skole, som deretter leies ut til Vestfold fylkeskommune.

■ Bygge og leie ut all annen infrastruktur i området.

(Saken fortsetter under faktarammen)

FAKTA: Holmestrand Skitunnel AS

  • Holmestrand Skitunnel AS ble etablert av idrettslagene Hof IL, Ivrig, Nordre Sande, Skoppum, Sande Sportsklubb og Botne Skiklubb for å bygge om veitunnelen i Holmestrand til helårs skianlegg for langrenn, skiskyting og paraidrett.
  • Holmestrandtunnelen er 1862 meter lang, 9 meter bred og 4,75 meter høy.
  • Selskapet har til nå gjennomført mulighetsstudie og forretningsplan, begge med økonomisk støtte fra Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune.
  • Selskapet har inngått i alt syv intensjonavstaler med lokale og nasjonale bedrifter om det videre arbeidet.

Kan stå klart i '23

Kvaal ønsker ikke på dette tidspunktet å gå ut med hva slags pengesum som må på plass for å realisere planene. Men både tidsplan og potensial for bruk er han åpen om. Forretningsplanen regner med to år til en reguleringsplan er endelig vedtatt i Holmestrand kommune. Dermed kan spaden tidligst settes i jorda i januar 2021. Prosjektet er delt i faser, hvor selve skianlegget tidligst kan være klart til bruk tidlig i 2023. Året etter følger hotell og leiligheter, før skolen kan stå klar til bruk ved starten av skoleåret 2025/26.

Beregningene viser at skitunnelen vil få cirka 43.000 besøk årlig, noe som skal øke til henholdsvis 47.000 og 54.000 etter hvert som hotell og skole kommer på plass.

– Utgangspunktet for ideen er snømangelen som langvarige klimaendringer fører med seg. Vi har alle sett tv-bildene av langrennsløpere som går bortover en hvit stripe med barmark rundt. Vår visjon er at ski- og andre vinteraktiviteter forblir en del av den levende folkekulturen i Norge. Vi vil tilby slike aktiviteter uavhengig av klima og årstid, forklarer Kvaal i planen.

(Saken fortsetter under bildet)

MULIGHETER: Vestfold fylkeskommune og Bane Nor eier til sammen 52 mål mellom fylkesveien, fjellskrenten og Holmestrandtunnelen.

MULIGHETER: Vestfold fylkeskommune og Bane Nor eier til sammen 52 mål mellom fylkesveien, fjellskrenten og Holmestrandtunnelen. Foto:

Fylket vil samarbeide

Vestfold fylkeskommune og Bane Nor er nå i ferd med å innlede en mulighetsstudie for arealene nord for stasjonen. Øyvind Trygstad, rådgiver ved fylkeskommunens eiendomsseksjon, ønsker et samarbeid med Holmestrand Skitunnel AS velkommen.

– Vi ønsker å utvikle arealene både nord og sør for Holmestrandtunnelen, men har avventet en avklaring om skitunnelen, da den vil legge viktige føringer for bruk av arealene. Nå er vi spente på forretningsplanen og hva den vil avstedkomme av tilgjengelige investeringsmidler, sier Trygstad.

LES OGSÅ: Bud på 45 mill kom inn i siste liten – nå kan det bli storutbygging her

Fylkeskommunen og Bane Nor eier jevnstore arealer i trekanten mellom Holmestrandtunnelen, fylkesvei 313 og fjellskrenten. Dersom etatene bestemmer seg for å selge området, krever EØS-regler at det skjer til markedspris. Noen verdivurdering foreligger ikke. Men Trygstad åpner også for at fylkeskommunen selv utvikler området i samspill med Holmestrand Skitunnels ønsker.

– Både Vestfold fylkeskommune og Holmestrand kommune har vært tydelige på at vi ønsker å legge til rette for skitunnel, sier Trygstad.

(Saken fortsetter under bildet)

POSITIV: Øyvind Trygstad i Vestfold fylkeskommune har en nøkkelrolle i arbeidet med mulighetsstudien for området.

POSITIV: Øyvind Trygstad i Vestfold fylkeskommune har en nøkkelrolle i arbeidet med mulighetsstudien for området. Foto:

– Rosin i pølsa

Planene må godkjennes av Holmestrand kommunestyre før spaden kan settes i bakken. Ordfører Alf Johan Svele (H) er positiv.

– Det var ikke uventet at skitunnelen isolert sett ville ha problemer med å stå på egne bein. Men jeg mener uansett at den kan være en fantastisk rosin i pølsa sammen med alt som skjer i byen for øvrig. Her får vi en helt ny bydel, og jeg syns aktørene tar spennende initiativer, påpeker ordføreren.

– Jeg tror kanskje det er fornuftig at en ny videregående skole for nordfylket vil være mer tilknyttet kollektivknutepunkt enn tilfellet er andre steder i Vestfold. Det kan knytte fylket sammen på en bedre måte ved at elevene blir mer mobile, forklarer han.

(Saken fortsetter under bildet)

 ROSINEN I PØLSA: Ordfører Alf Johan Svele ser skitunnelen som et mulig fint tilskudd til byutviklingen.

ROSINEN I PØLSA: Ordfører Alf Johan Svele ser skitunnelen som et mulig fint tilskudd til byutviklingen. Foto:

LES OGSÅ: Danseløvens problemer får Espen til å be om byplan – men ordføreren jobber med en enklere løsning

Vil unngå «krig»

Ordføreren vil uansett presisere at det viktigste for ham er at fylkeskommunen i det hele tatt investerer i videregående skole i nordfylket.

– Vi må ikke gå i den fella hvor vi begynner å krige om hvor i nordfylket en ny videregående skole skal plasseres. Det får være opp til fylkeskommunen, og jeg vil uansett støtte lojalt opp om deres beslutning, sier Svele.

Han er forberedt på at enkelte vil hevde at Holmestrandtunnelen heller bør settes tilbake til sitt opprinnelige formål, men poengterer at det toget er gått for lengst.

– Som jeg har sagt mange ganger: Tunnelen eies av Vestfold fylkeskommune, og fylkestinget har ved to anledninger sagt enstemmig at de ikke vil betale for både ny fylkesvei 900 i sentrum og nødvendig opprusting av tunnelen. Den virkeligheten må vi ta innover oss, også må vi huske at når én dør lukkes, åpner en annen seg, sier Svele, som ser fram til at ny fylkesvei vil flytte trafikken ut av Langgaten.

Artikkeltags