(Drammens Tidende)

STRØMSØ: Fra klokken 09.30 torsdag vil pansrede kjøretøy, helikoptre og store politistyrker være i sving i Drammen. Årsaken er en stor masseskadeøvelse på Drammensbadet som involverer blant annet lokalt politi, beredskapstroppen, PST, Forsvaret, Drammen sykehus og kommunen.

Flere lignende øvelser har blitt gjennomført i byen de siste årene.

– En masseskadesituasjon er heldigvis sjelden, men det er desto viktigere at vi øver og forbereder oss. For den dagen det skulle skje noe stort, er det for sent å planlegge. Denne øvelsen gir gode muligheter til å se om planene våre fungerer i en situasjon som er så reell som vi kan lage i øvelsessammenheng, sier seksjonsoverlege for akuttmottaket, Jørn Einar Rasmussen.

I øvelsen vil blant annet etatenes evne til å håndtere balansen mellom nøytralisering av trussel, livreddende innsats og sikring i oppdrag preget av usikkerhet og ressursmangel bli satt på prøve.

Får SMS

Under øvelsen vil det kunne høres skyting i området.

– Beboere, skoler, barnehager og bedrifter i nærområdet blir varslet om øvelsen. I tillegg vil det bli sendt ut SMS til alle som er folkeregistrert i området rundt Drammensbadet, opplyser kommunen.

Alle som kommer inn i øvelsesområdet vil også motta en SMS med informasjon om øvelsen.

Mer trafikk

Under øvelsen blir gangveien mellom badet og friidrettsstadion sperret fra klokken 09 til 12. Gående må derfor ta veien rundt friidrettsbanen.

Øvelsen fortsetter så på Drammen sykehus, hvor det skal øves på behandling av skadde og inntransportering til akuttmottaket. Dette kan påvirke trafikken inn mot sykehuset fra cirka klokken 11.45.

– Når pasientene kommer til et av mottaksrommene på sykehuset blir vedkommende tatt imot av et team bestående av helsepersonell med forskjellig bakgrunn. Så skal ting skje fort og i riktig rekkefølge. Vi skal trene på klar og tydelig kommunikasjon, at merking og registrering er riktig. Så skal pasienten undersøkes, behandles og eventuelt klargjøres for transport videre. Dette er et intrikat samspill som vi trener på jevnlig, forskjellen nå er at det vil komme mange flere pasienter enn vanlig. Det vil kreve effektivitet og samarbeid på en annen måte, forteller Rasmussen.

Den ordinære driften på Drammen sykehus vil gå som normalt. Det eneste merkbare for folk er at det er unormalt mye mennesker og trafikk i området rundt akuttmottaket.