De politiske partiene er nå i ferd med å legge siste hånd på partiprogrammene foran neste års fylkes- og kommunevalgprogram. I den forbindelse finner vi grunn til å minne dem om at det nå er mer enn 800.000 fritidsbåter i Oslofjordområdet. Fritidsbåten er viktig for rekreasjon og folkehelse.

Båtlivet møter spesielle utfordringer i årene framover. Ingen er tjent med et overforbruk av naturen i skjærgården. Samtidig må vi ta vare på allemannsretten slik at også båtfolket kan nyte naturherlighetene i kystlandskapet.

Båtlivet er en næring med mange arbeidsplasser. Båtfolket er derfor avhengig av en lokal fritidbåtpolitikk som legger til rette for en fornuftig bruk av kystområdene.

KNBF, som organiserer båtforeningene i hele landet, oppfordrer derfor partiene til å bidra til en slik politikk og gjør oppmerksom på noen momenter som kan inngå i en lokal fritidsbåtpolitikk.

Disse møtte vi i Sande på fridagen

Det er et stort behov for flere båtplasser i de fleste kommunene. Og det er lange ventelister for båtplass. Båthavner, drevet av båtforeninger og/eller kommunene, er vanlige folks mulighet til å skaffe seg en båtplass til overkommelig pris. Utvidelse av eksisterende båthavner er en av flere muligheter til å skaffe flere båtplasser.

Etablering av flere tømmestasjoner for septik fra båtene (tilknyttet nitrogenrensing) er viktig for å hindre utslipp og forurensing av fjord og vann. Det er naturlig at slike stasjoner er tilknyttet båthavner og marina-anlegg.

Det er stort behov for vinteropplagsplasser for større båter. Disse opplagsplassene er mange steder grunnlag for verksteds- og marina virksomhet. I årene som kommer, vil elektriske båter bli en viktig del av båtmarkedet. Det vil derfor bli behov for ladestasjoner for fritidsbåter.