Smålig kutt i lavterskeltilbud for sårbar gruppe

Av

Et lite tilbud blir halvert. Med det oppnår kommunen usikkerhet og utrygghet for en svært utsatt brukergruppe, skriver Ragnhild Zeigler.