Hit er det flere mulige ruter. Det enkleste alternativet er å kjøre Suluvannsveien og parkere på parkeringen ved Vebergsetra. Herfra følger man veien østover helt til man har passert Søndre Trestiklevann. Her kommer man til et kryss hvor et skilt peker nordover mot Nordre Trestiklevann (1 km). Følg skiltet, og ta stien/skogsbilveien forbi Søndre Trestiklevann og lille Midtre Trestiklevannet. Etter ca. 650 m fra skiltet går det en liten sti til høyre (nordøstover). Følg stien ut til odden ved Nordre Trestiklevann, hvor dere finner posten. Pass på å holde mot venstre etter stien har passert en liten bekk. Dere vil da raskt passere bekken en gang til, og kan bare følge stien videre nordover fram postkassa.

Det er ca 2 kilometer fra Vebergsetra til Søndre Trestiklevann, og så ca 1 kilometer fra Søndre Trestiklevann nordover til posten.

Husk bompenger på Suluvannsveien.

Orienteringsgruppa i Sande SK håper at flest mulig besøker posten. Vi ønsker alle gamle og nye deltagere en god tur!