(Jarlsberg Avis)

Regjeringen vil onsdag 8. april ta stilling til om skoler og barnehager skal reåpnes etter påske.

Kunnskapsminister Guri Melby har sagt at målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig.

Utdanningsforbundet støttet regjeringen da de stengte ned landets skoler og barnehager for 3 uker siden, men vi kan ikke støtte at skoler og barnehager åpnes igjen etter påske.

De siste dagene har det kommet mange spørsmål fra barnehagelærere og lærere knyttet til egen helse og risiko for smitte dersom de nå må tilbake til normal drift etter påske. Åpning av barnehagene og småskolen er heller ikke noe vi kan støtte.

Det vil for lærere bli utfordrende og vanskelig å både undervise elever på skolen og samtidig sørge for fjernundervisning til de som ikke er på skolen, så en etappevis åpning av skoler og barnehager vil kreve mye når det gjelder organisering og ikke minst når det gjelder smitteverntiltak. Et lite antall barn får i dag tilbud på skolen og i barnehagen.

Dette er gjennomførbart grunnet det lave antallet. Dette vil også gå etter påske.

LES Marius (16): Blir hjemme i garasjen i påsken

Det snakkes om hvor mye penger samfunnet taper på at foreldre ikke kan sende barn i barnehage og skole. Denne, situasjonen er vanskelig for mange, men dette handler om liv og helse, ikke om økonomi. Hverdagen i en barnehage og på en barne- eller ungdomsskole består av mye direkte kontakt mellom elever og ansatte. Her møtes mange mennesker på et relativt lite areal. Trange overfylte klasserom – de fleste uten vask, små garderober og små arbeidsrom gjør at smittevernreglene og tiltakene som gjelder i dag ikke lar seg gjennomføre.

Vi bør rett og slett bare fortsette som vi har gjort de 3 siste ukene: Fortsette oppfølging og undervisning via nett. Alle signaler i Holmestrand tyder på at dette fungerer godt. Vi kan derfor opplagt klare dette en god stund til!

Det finnes selvsagt elever og barn som av forskjellige årsaker faller utenfor dette opplegget. Det finnes barn som stengte skoler og barnehager rammer hardt. Det gjør det også i ferier.

Disse barna finnes også da.

LES Jalal vil gjøre noe for dem som står på:Gir bort 50 pizza daglig

Å fange opp disse barna er vanskelig og krevende også i en normal situasjon, og det vil ikke løse seg for dem bare ved at de får gå på skolen eller i barnehagen.

I Holmestrand har vi over lang tid hatt et tett samarbeid mellom skoler, barnehager, psykisk helse, barnevern, helsestasjon og PP-tjenesten, et samarbeid som i stor grad gjør kommunen i stand til å fange opp utsatte barn og unge. Vi er derfor trygge på at kommunene klarer å se de fleste av disse ungene og gi de et tilbud som er godt nok også i ukene etter påske. Vi er også sikre på at lærere i skole og barnehage klarer å stå i denne arbeidssituasjonen så lenge de er nødt. Det er svært arbeidskrevende for den enkelte lærer, men lærerne har vist at de kan takle dette på en forbausende god måte.

Lærer og mor, Gunhild Flatland har uttalt følgende; «Jeg syns det er underlig om resten av landet skal fortsette i en unntakstilstand, med restriksjoner og påbud, mens vi slipper smitten løs i skoler og barnehager, og gambler med barn, lærere, og deres families liv og helse.»

Utdanningsforbundet mener det bør være en grunnleggende forutsetning for åpning av skolene at det er mulig å etterleve rådene for smittevern som gjelder i resten av samfunnet. Da kan vi ikke bare åpne opp skoler og barnehager for normal drift etter påske!

LES Kirken snudde seg kjapt- strømmer gravferder