Vil spare Galleberg skole

Budsjett: Wenche Sandbugt Pettersen (SV), ordfører Elin Weggesrud (Ap), Tove Ødeskaug (Sp) og Claes Gilljam (Ap) har jobbet med budsjettet i helgen. Bygdelistas May Jorun Bjølgerud var ikke til stede da bildet ble tatt. WFoto: Privat

Budsjett: Wenche Sandbugt Pettersen (SV), ordfører Elin Weggesrud (Ap), Tove Ødeskaug (Sp) og Claes Gilljam (Ap) har jobbet med budsjettet i helgen. Bygdelistas May Jorun Bjølgerud var ikke til stede da bildet ble tatt. WFoto: Privat

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Vi går imot rådmanns innstilling om nedlegging av Galleberg skole, skriver Ap, Sp, SV og STB i en pressemelding.

DEL

Foreløpig status på budsjettarbeidet vårt:

Vi har jobbet med budsjett i helgen og har fortsatt masse arbeid igjen, men vi har landet følgende store saker allerede:

Vi går imot rådmanns innstilling om nedlegging av Galleberg skole. Vårt utgangspunkt er hva vi anser gagner elevene best. Per i dag skårer Galleberg skole svært høyt på trivselsundersøkelser og skoleresultater, noe som tilsier at skolen ikke er for liten, leverer for dårlig eller ikke skulle ha livets rett.

Vi mener, med belegg i nevnte undersøkelser, at det er viktig å opprettholde skolen og det gode arbeidet som legges ned der.

LES OGSÅ: Har ikke tillit til rådmannen 

Utvidelse av Kjeldås

Utenfor handlingsprogrammets tidshorisont ligger en utvidelse av Kjeldås skole til 53 mill. kr. Behovet for dette kan oppstå selv uten at elever blir overført fra Galleberg, men et utvidelsesbehov vil utvilsomt ligge lengre fram i tid når Galleberg skole beholdes.

En slik investering gir godt over 3 millioner årlig i finansutgifter og det tilsvarer omtrent hele innsparingen rådmannen har synliggjort ved å legge ned skolen på Galleberg. Den økonomiske gevinsten ved å legge ned Galleberg skole blir derfor begrenset.

Rådmannens forslag innebar en saldering av budsjettet med lærerstillinger for å bevare skolen, men vi mener at det finnes andre måter å løse dette på. Dette kommer vi selvsagt tilbake til når budsjettforslaget vårt legges frem i sin helhet.

Vi mener også at det burde vært laget en grundig analyse av fremtidsbehovet innen skolesektoren vår, før ny skole skal bygges i sentrum. Her må selvsagt foreldreutvalg, tillitsvalgte og ansatte involveres bredt.

LES OGSÅ (SA+): Smakebiter fra budsjettet 

2,5 promille

Når det gjelder eiendomsskatten, ønsker vi ikke å gå for rådmannens økning til 4 promille, men opprettholde budsjettvedtaket fra i fjor som sier at den skal økes til 2,5 promille.

Vi konstaterer ellers at både vann- og avløpsgebyrene ifølge rådmanns forslag vil bli kraftig redusert i 2017 (minus 3.300) og at dette gjør den totale belastningen pr husstand mindre.

Vi har videre invitert noen av opposisjonspartiene til budsjettdrøftinger og ser det som en styrke om vi kan finne omforente løsninger til det beste for bygda vår.

Artikkeltags