Siste om skytetruslene: Skoler i Sande og Holmestrand ikke berørt

– Det er kjempealvorlig når vi har slike trusler ute, men vi kan altså berolige våre innbyggere.