Vil utsette skolebygging

Prosjektrådmann Hans Erik Utne foreslår i sitt budsjettforslag at de skal utsette byggingen av sentrumsskolen i Sande med ett år. Kostnad: 15 millioner kroner.