Skal i gang med ny kommuneplan: – Kommunens viktigste styringsdokument

Politikerne skal til uken vedta planstrategien for ny kommuneplan. Hele prosessen med ny plan er ventet å ta to år.