Vi har lagt septemberposten på Nordre Løkenseter, en av hyttene til Holmestrand og Omegn Turistforening.

Hvis man tar av fra rv 313 ved Holm, kommer man etter noen hundre meter til et anleggsområde. På avmerket sted på kartet er det anlagt en parkeringsplass for turgåere.

Ta skogsbilveien som går rett opp til høyre for parkeringsplassen, og gå sørover mot venstre når denne møter en ny vei. Følg denne veien oppover i ca 1,5 km. Du vil da være like ved Orebergvannet. Ikke gå til vannet, men ta skogsbilveien til venstre videre sørover. Veien er merket med pilegrimsledskilt, og etter hvert ser man også blåmerking. Følg veien ca 1 km til du kommer til Nordre Løkenseter. Her er var det seterdrift fra 1700-tallet til ca år 1900. I dag holder Holmestrand og Omegn Turistforening hytta søndagsåpen fra november og utover vinteren.

Turen fram og tilbake er ca. 5 km totalt. Det er mange fine utsiktspunkt på veien, så ta deg god tid. Det er også bratt ned ved siden av veien enkelte steder, så pass godt på barna.

Orienteringsgruppa i Sande SK håper at flest mulig besøker posten. Vi ønsker alle gamle og nye deltagere en god tur!