Sandeskolen er bra, men...

- Sandeskolen er god, men det må ikke bli en hvilepute, skriver Annika Syverstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Vestfold.

- Sandeskolen er god, men det må ikke bli en hvilepute, skriver Annika Syverstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Vestfold. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Meninger25. mai leverte Elevorganisasjonen i Vestfold et innspillsnotat om Sandeskolen til kommunen. Notatet er her omskrevet og beskriver hvordan vi – elevene – ser på vår egen hverdag.

Som resultatene viser skårer Sande ungdomsskole og Sande videregående høyt på både undersøkelser som omhandler den faglige mestringen og det sosiale, som trivsel. Dette skal vi være fornøyde, og er absolutt en utvikling vi ønsker at skal fortsette.

LES OGSÅ (SA+): Måkedrama på skolens tak 

Spesielt bra er Sande når det kommer til mobbing. Undersøkelser viser at svært få blir mobbet på skolen. Det er bra. Vi mener at organisasjonen MOT er en faktor for dette. Særlig er det bra at Ordfører, Elin Gran Weggesrud, har tatt på seg ansvaret som MOT-leder for Sande. Detter viser at mobbing er noe kommunen, og posisjonen, tar på alvor og ønsker å legge vekt på å bekjempe.

De faglige gode resultatene skyldes nok god oppfølging av lærerne og skolen. Motiverte elever gir gode karakterer, og det er det viktig å huske. Motivasjonen kommer likevel ikke av seg selv, og det er viktig å opprettholde fokuset.

LES OGSÅ (SA+): – Galleberg er en god skole 

Noe av det som kan forbedres ved skolene i Sande er lærerløse timer. Det er et stort problem, og Sande er ikke alene om dette. Når læreren ikke møter opp til timene, og en vikar ikke er blitt satt opp, går eleven glipp av mye viktig kunnskap og kompetanse. Dette ender de opp med å måtte ta opp senere, på egen hånd. Slik skal det ikke være.

Lærere har oppmøteplikt de òg, derfor er det viktig at de melder ifra dersom de ikke får møtt opp til en time, og at skolen setter inn en vikar. Dette er et stort problem, og her må det tas grep fra kommunene og fylkeskommunen.

For å trives på skolen er det i tillegg viktig å ha fine skolebygninger med god temperatur og frisk luft. Vi synes det er veldig bra at sentrumsskolene, Sande Ungdomsskole og Haga barneskole, endelig skal pusses opp. Sande er en kommune i stadig vekst og da er det viktig at dette tas hensyn til ved utbyggingen slik at vi i fremtiden kan unngå at elever må bruke brakker som klasserom.

Kommunesammenslåing har preget den politiske debatten i det siste. Det er viktig at det beste for barn og unge prioriteres, og det er ekstremt viktig at det informeres riktig, og at man ikke skremmer med feilinformasjon, som man så med Galleberg skole.

LES OGSÅ (SA+): Pangåpning av nye Selvik skole 

Dersom det blir en kommunesammenslåing er det viktig at Sande tar med seg de gode egenskapene ved skolene videre. Det gode arbeidet mot mobbing, den gode faglige oppfølgingen, og ikke minst fokuset på gode og trygge oppvekstmiljøer.

Sandeskolen er god, men det må ikke bli en hvilepute. Arbeidet og innsatsen må fortsette. Sist, men ikke minst er det ekstremt viktig at Sande kommune hører på elevene, for det er vi som vet hva som fungerer og ikke fungerer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags