Sande VGS har mottatt trusler – gjennomfører dagen som normalt

Skolen er en av mange virksomheter i distriktet som har fått liknende trusler i løpet av den siste tiden.