Gerhardsens forslag til nytt navn på Fjordveien: Stiboltvei

Artikkelen er over 2 år gammel

Tolv veinavn i Sande forsvinner, og nye trengs. Per Gerhardsen har et forslag: Stiboltvei.