– Utidig politisk innblanding

– Prosjektrådmann Hans Erik Utne sitt notat fremstår som et forsøk på å vingeklippe et politisk forankret prosjekt i 13'de time, sier ordfører Elin Gran Weggesrud og legger til at hun mener det var utidig politisk innblanding.