Gården er blitt et yndet utfartssted – men det begynte på tragisk vis

Etter brannen har ekteparet på Gran Søndre gård satset på kafédrift og hjemmebakst. Så langt ser driften lovende ut.