– Vårt forslag gjør alt enda bedre

Arnfinn Horne Johansen (KrF) ønsker å legge parti-prestisjen tilside i saken om mulig støtte til barn og ungdom.