De unge snudde kommunestyret

Lik lønn for likt arbeid, det var argumentasjonen fra Camilla Brekke (Ap) for at medlemmene i ungdomsrådet skulle få likt honorar som de andre rådene.