Stort fartøy: Luftskipet «Norge» blir tjoret til fortøyningsmasta på Ekebergsletta 14. april 1926.Skipet var 106 meter langt og 26 meter høyt. Største hastighet lå på 115 km/h.Foto: Nasjonalbiblioteket

Om luftskip og vestlendinger

Luftskipet «Norges» ferd over bygda, vestlendingenes inntog og den uhyggelige lyden av russerfangers tramping. Alt dette vil bli å lese i den nye Sandeboka.
Publisert