Kjent mann: Ivar Torset er kjent for mange i Sande som lærer, rektor, kommunestyremedlem (Sp) og medlem av menighetsrådet. Han var skolesjef i Hof fra 1974-79, mens restuareringsarbeidet pågikk. Foto: Lena Malnes

Ivar (89) reddet Prestegården

13. januar feirer Ivar Torset 90-årsdagen sin i Prestegården som han selv ledet restaureringen av.
Publisert