Satser seks millioner kroner på teknologi til Sandetun

Artikkelen er over 2 år gammel

I planperioden 2018–2020 har rådmannen lagt inn seks millioner kroner fordelt på fire år til investering av velferdsteknologi på Sandetun. I tillegg er det funnet rom for vinterhage og nødaggregat.