Sindre Stang: Ansvarlig vs. personlig

"Vi i Sande Arbeiderparti sliter litt med at det til stadighet virker vanskelig for andre å forholde seg til saker en selv har vært med å vedta", skriver innsenderen.

"Vi i Sande Arbeiderparti sliter litt med at det til stadighet virker vanskelig for andre å forholde seg til saker en selv har vært med å vedta", skriver innsenderen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerAt du kalles tulling er jeg ikke kjent med. Å kalle meningsmotstandere for tullinger, er ikke greit og heldigvis ikke noe vi har oppfattet blir brukt i det politiske Sande.

LES OGSÅ: – Jeg er blitt kalt tulling fordi jeg angivelig har kjempet imot Sandes utvikling

Jeg er av den oppfatning at det er gjennom uenighet at man finner de beste løsningene. Med det mener jeg at konstruktiv uenighet i grupper som samarbeider gjør at man må lete etter nye løsninger, man blir kreative. Det er sunt, men det er avhengig av at uenighetene bunner i et reelt felles ønske om gode løsninger. Det må være konstruktivt og det er vel her grunnlaget svikter litt for oss.

Å være uenig i en omfattende plan er helt greit, men det finnes faktisk et korrekt tidspunkt å ta opp slike bekymringer. Opptil flere tidspunkt, faktisk. Det tidspunktet er IKKE etter planen er vedtatt.

Ta for eksempel sentrumsplanen. Sentrumsplanen ble vedtatt i september 2015 og du var med på behandlingen. I formannskapet ble det enstemmig vedtatt, der satt du. I kommunestyret hadde du, altså en uke etter enstemmig vedtak, en innvending angående økonomiske konsekvenser av planen. Den ble nedstemt 3 mot 22 stemmer, selve planen ble vedtatt 23 mot 2 stemmer. Det vil si at det var bred politisk enighet om vedtaket.

Nå er det slik at sentrumsplanen er en ganske så omfattende oversikt over utviklingen i Sande. Den har man brukt en enorm mengde tid på å utarbeide, og kommunestyret har vært med hele veien. Den ble ikke dratt opp av hatten i september 2015.

At sentrumsplanen er god er det liten tvil om. Sande har blitt fremhevet på fylkesplan og planen har også vekket interesse nasjonalt. Ikke fordi den er tullete, men fordi den er sjeldent godt grunnlagt. Den er som instruksjonsboka i et legosett. Bit for bit settes klossene sammen for å skape en spennende helhet, som det lett vil kunne bygges videre på i fremtiden.

Siden 2015 har Sande Arbeiderparti og administrasjonen forholdt seg til den planen. Det er det man gjør med demokratisk vedtatte saker. Hva man synes om det, personlig sett, har lite betydning, fellesskapet bestemmer.

Vi i Sande Arbeiderparti sliter litt med at det til stadighet virker vanskelig for andre å forholde seg til saker en selv har vært med å vedta. Det gjør ting komplisert og uforutsigbart, særlig for de som er satt til å gjennomføre kommunestyrets vedtak. Vi opplever i kommunestyret gang på gang at forslag fremmes som vil forsinke, forhindre og umuliggjøre utviklingen i Sande. Ting skal ikke være skrevet i stein, ny informasjon skal telle, men da må den være ny. Og faktabasert.

I Sande er det slik at i 2014, for bare 3 år siden, var ca. 71% av boligene i Sande eneboliger, i 62% av boligene bodde det 1 til 2 mennesker. Det vi si at i flesteparten av eneboligene i Sande, bor det ikke familier med barn. Det utgjør en svært skjev fordeling av boligmassen i forhold til alder.

De som har flyttet til Sande siden 2014 har i stor grad vært unge folk med barn. Vi har den yngste befolkningen i omegn, og Sande trekkes frem, sammen med Sandefjord, som de kommunene som har den mest gunstige befolkningssammensetningen i Vestfold. Og de bor, for det meste, ikke i eneboliger. Mange har nok flyttet inn i hus som har blitt ledig. Flere ønsker seg tøffelavstand til det meste av tilbud når de blir voksne og slikt blir det ledige eneboliger av.

Ellers har nye sandesokninger i stor grad flyttet inn i nye prosjekter, bestående av rekkehus og leiligheter. At unge familier ønsker seg enebolig på sikt, joda, det håper jeg da. Når vi får til fortettingen som planlagt i sentrum, er det jo rimelig sikkert at enda flere eneboliger vil bli tilgjengelig.

Jeg skjønner for så vidt godt at du ønsker deg flere eneboliger. Det er koselig med eneboliger. Dessverre må man være realistiske også, særlig når man er ansvarlig. Skal vi fortsette fokuset på jordvern i Sande, skal vi bygge for å dekke befolkningsveksten, og andre behov i fremtiden, må vi forholde oss til det vedtatte planverket.

Som du sier er fortettingen vi har planlagt, i tråd med regjeringens ønsker om fremtidig utbygging. Det innebærer jo at du ikke bare går imot demokratisk vedtatte saker lokalt, men også mot egen ideologi. Og det er ikke bare i denne saken det har skjedd. For oss, gjør det deg litt vanskelig å forholde oss til. Måten du fremtrer på vitner mer om personlig agenda enn om gjennomføring av politikk i tråd med ideologi. Det er ikke sikkert du oppfatter det slik selv, men det er slik du fremstår. Særlig når kommunestyret nå også må vurdere din habilitet i alle saker rundt sentrumsplanen fordi du, som eier av eiendom i sentrum, er en part i sak mot kommunen på dette området.

Arbeiderpartiet i Sande er en prinsippfast gjeng. Vi jobber målrettet for våre saker, i tråd med vår ideologi. Vi har lang erfaring med ansvarlig styring og den erfaringen preger arbeidet vårt. Vi holder stø kurs, fra fortid, gjennom nåtid og inn i fremtid. Vi er tuftet på demokratiske verdier. Vi forholder oss til vedtak. Vedtak og fakta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags