Gå til sidens hovedinnhold

Sjøl bedehus er snart historie

Artikkelen er over 4 år gammel

Sjøl Bedehus er i disse dager i ferd med å rives. Tomta skal i henhold til skjøte tilbakeføres vederlagsfritt til den eiendommen tomta ble utskilt fra.

Bedehuset ble i 1905 bygget for kristen virksomhet i Østbygda. Martin Gran var initiativtaker. Kristine og Jalis Jensen var i mange tiår sentrale personer mht driften.

Det er nå ca 15-20 år siden det har vært aktivitet på Bedehuset, bortsett fra noen år på 2000-tallet da pinsevennene avholdt noen møter der.

Skjøtet står på Sjøls Kreds Misjonsforening som var en del av Det Norske Misjonssamband. Mange av Østbygdas kvinner var aktive i denne misjonsforeningen. De arrangerte helt til de siste tiåra gammeldagse godt besøkte juletrefester på Bedehuset.

LES OGSÅ: Månedens post i Glufsebukta 

Gode minner

Det var lite organiserte aktiviteter for barn og unge i tidligere tider, og en var avhengig av at aktiviteter skjedde i nærmiljøet. De fleste i Østbygda hadde derfor et forhold til Sjøl Bedehus og det som foregikk der.

Mange sandesokninger har gode minner fra barnemisjon, søndagsskole og Yngresforening, i tillegg til barne/ungdoms-og misjonsjuletrefester. Noen husker sikkert romantiske sparkturer hjem fra juletrefester i gnistrende kulde og måneskinn, og skiturer på Østskauen til Jensens hytte ved Suluvannet.

Barnemisjon ble i 1940-åra drevet av Kari Midtby og en fru Pedersen. Fru Pedersen bodde i den lille koselige leiligheten i 2. etg hvor barnemøtene også ble avholdt. Flere personer har gjennom årene bodd i leiligheten. Mange husker fortsatt Johanne Mobråthen som fungerte som vaktmester.

LES OGSÅ (SA+): Bondebrudeparet er funnet! 

Startet søndagsskole

Anton Johnsen startet opp søndagsskole i begynnelsen av forrige århundre. Siden overtok andre. Sentrale navn mht Yngres og søndagsskole var Kåre Jensen og Alfred Gran. Andre kom til, og søndagsskole ble drevet til ut på 80-tallet.

Mht Misjonsforeningen er Kristine Jensen, Karen Gran og Ingeborg Weberg navn som fortsatt huskes godt. Alle er i dag døde. De siste åra foreningen besto var det Margit Skjørdal som var leder.

Forfallet kommer

Bedehuset ble godt vedlikeholdt de ca 100 åra det var virksomhet der. Reidar Jensen, sønn av Kristine og Jalis, og bror til Kåre gjorde en stor innsats i så måte de siste tiåra på 1900-tallet. Men huset ble aldri tidsmessig oppgradert mht moderne sanitærforhold. Det har f.eks. bare eksistert en koselig toseters utedo. De seinere åra har forfallet begynt å gjøre seg gjeldende.

Som en kuriositet kan nevnes at det i skjøtet står at hvis huset skulle selges, skulle «midlerne gaa til de paa stedet trengende», men det kunne kun selges som bedehus. Med liten tomt helt inntil veien – og få parkeringsmuligheter, har en derfor kommet fram til at det ikke finnes annet alternativ enn å rive bygningen. Behovet for lokaler til kristen virksomhet ivaretas i dag av Menighetssenteret og lokalet Betel.

 

Mye på dugnad

Ingen har vel lenger noe juridisk ansvar for huset, men nålevende generasjon etter de som var aktive på Bedehuset har påtatt seg ansvaret for rivingen. Mye av forarbeidet til riving er allerede gjort på dugnad, både med søknadspapirer og innvendig tømming og tilrettelegging.

Men til selve rivingen trengs det profesjonelle folk og store maskiner. Det vil koste penger. Levering av avfall på gjenvinningsstasjon og kommunale gebyrer mht rivingssøknad og saksbehandling koster også penger.

Det finnes i dag ingen økonomiske midler, men noen har tilkjennegitt at de vil være med å bidra økonomisk. En håper mange ønsker å støtte prosjektet, da alle sikkert er enige i at et gammelt og etter hvert falleferdig hus er lite forskjønnende for omgivelsene. Det er opprettet en konto på Sjøl Bedehus til dette formålet, se egen annonse i dagens avis.

Kommentarer til denne saken