Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med skolen?

Kommunesammenslåing og videregående:

Artikkelen er over 6 år gammel

Både Vestfold og Buskerud har uttrykt at de vil beholde Sande videregående skole. Men er det så enkelt?

I dag har Sande videregående skole 465 elever, de aller fleste fra Sande og Svelvik.

Svelvik skal slås sammen med Drammen – hva med skolen hvis Sande da blir i Vestfold?

LES OGSÅ: Ungdomsrådet vil til Vestfold 

I et møte i Vestfold fylkeskommune i høst, ble det konkludert med at «mellom 34 % og 38 % av elevene kommer fra Svelvik. Uten disse elevene vil antall elever reduseres til ca. 300. Dette vil påvirke bredden og styrken i fagtilbudet ved skolen».

Ansatte bekymret

Det er gitt signaler om at Sande og Holmestrand da må samarbeide om tilbudet, noe som betyr at Sande vgs. vil miste utdanningsprogram, og elevene vil bli fordelt på de to skolene.

Dette er en situasjon som bekymrer enkelte ansatte Sande Avis har snakket med.

LES OGSÅ: – Ungdomsrådet har gjort en feil!

– All historikk fram til i dag tilsier at elever som bor i Holmestrand, velger å gå på skole i Holmestrand, Horten og Re. Kun en håndfull ønsker å gå i Sande. Da sitter Sande vgs. igjen med ca. 150–200 elever. Spørsmålet er om politikerne i Vestfold ønsker å opprettholde en så liten skole, sier en kilde til Sande Avis.

Det er et faktum at sande- og svelvikungdommen tradisjonelt ikke har vært opptatt av å gå på skole sørover i fylket. Elever som har hatt et ønske om å gå på en annen skole enn Sande vgs., har ofte ønsket tilgang til skolene i Drammen, mye på grunn av et bedre kollektivtilbud, eller at de ser på Drammen som sin by.

Buskerudskole

– Går Sande til Drammen, vil Sande-ungdom kunne velge mellom Sande videregående skole eller en av drammensskolene. Buskerud vil ha behov for flere elevplasser når Svelvik blir en del av Drammen. Det vil fortsatt være mange elever i Sande og Svelvik som vil ønske å gå på Sande vgs. I tillegg vil det være naturlig å rekruttere elever fra områdene rundt Åskollen, Skoger, Fjell og Konnerud. Det er da realistisk at Sande vgs. som en buskerudskole vil kunne ha rundt 500 elever, sier en av de ansatte.

LES OGSÅ: Best i Vestfold – igjen 

Direktør Øyvind Sørensen i utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune synes det er vanskelig å spå.

– Det er så mange usikkerhetsmomenter, vi vet ikke presist hva som vil skje, sier han, men understreker at skolen skal opprettholdes.

Gjesteelevgaranti

– Hvis Sande blir i Vestfold, ville det være mulig for Svelvik-elever som ønsker seg hit å få en gjesteelevgaranti. Men det er det hjemfylket som bestemmer, sier han.

Jan-Helge Atterås er fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune. Han mener det vil være naturlig å undersøke om Svelvik-elever vil kunne fortsette å gå på Sande.

LES OGSÅ: Ja til Sande som selvstendig kommune 

– Vi må eventuelt utrede om det går an å inngå en samarbeidsavtale.

Atterås opplyser at kapasiteten i drammensskolene er sprengt, og det er kun Lier videregående skole, med yrkesfag, som kan utvide.

– I den situasjonen vil det være attraktivt for dere å overta Sande videregående skole?

– Fylkeskommunen har plikt til å gi videregåendeelever opplæring, er svaret Atterås gir.

Fordeling av linjer

Sørensen bekrefter at det kan bli aktuelt å fordele linjer mellom Sande og Holmestrand dersom Sande blir i Vestfold.

– Vi skjeler alltid til naboskoler, og dette kan forsterke behovet. Vi vil se på fordeling av linjer, sier Sørensen.

LES OGSÅ: Høy temperatur i kommunestyret 

Han ser problemet med manglende kollektiv transport, men tilbyr ingen umiddelbar løsning.

– Det er en høna eller egget»-problemstilling. På hvilket tidspunkt skulle vi eventuelt sette opp direktelinjer til Sande? Mange konkurrerer for eksempel om Hof-elevene, men det er fritt skolevalg, vi kan ikke dirigere noen. Skulle det skje at skolen blir liten, kan vi se på muligheten for transport.

Sørensen understreker at det på sikt vil bli et større elevgrunnlag for Sande.

– Det er stor befolkningsvekst i Sande. Ser vi femten år fram i tid, har vi prognoser på at det vil være sannsynlig med 450 elever fra Sande på skolen, sier Sørensen.

Kommentarer til denne saken